jeugd

Adviseur Jeugd Dennis van den Brink neemt afscheid

Geplaatst op 3 juli 2024
Dennis van den Brink heeft in diverse rollen en functies bij en voor LOC Waardevolle zorg gewerkt. Hij heeft veel gedaan en geleerd, maar nieuwe avonturen lonken. Per 1 juli stopt hij bij LOC. Een terugblik op de afgelopen 13 jaar.

lees verder (1)

Landelijk event Jeugd

9 september 2024

Op maandag 9 september organiseren we weer een Landelijk event Jeugd: 'Over zeggenschap gesproken'. Het thema is 'Bouwen aan medezeggenschap in de Jeugdzorg'. We hebben elkaar echt nodig om van medezeggenschap een succes te maken. Dus kom sámen! Neem iemand mee uit je organisatie; een bestuurder of lid van de raad van toezicht. Of ben je bestuurder, neem dan een cliëntenraadslid mee!

lees verder

5 fun­damen­tele oplos­sin­gen jeugdzorg: 5 Laat leef­tijdsgren­zen los

Dát er problemen zijn in de jeugdzorg is duidelijk. Maar zijn er ook duidelijke oplossingen? LOC Waardevolle zorg vindt van wél. In deze serie geeft LOC Waardevolle zorg 5 fundamentele oplossingen voor de jeugdzorg en roept politici, beleidsmakers en jeugdzorgorganisaties op: ‘Luister naar jongeren, ouders en zorgmedewerkers en werk samen met hen!’ Deel 5: Laat leeftijdsgrenzen los.

lees verder

Jan van Ginkel neemt afscheid als vrij­wil­liger: “Je moet nieuwsgierig zijn en praten met iedereen”

Er zijn mensen die voorbestemd zijn om van het ene in het andere bestuurswerk te rollen. En dan niet achtereenvolgens, maar vaak tegelijkertijd. Naast hun baan en gezin. Zo iemand is Jan van Ginkel. In december nam hij na 25 jaar afscheid als lid en voorzitter van het LOC regioteam Zeeland. Wat dreef (en drijft) hem? En hoe heeft hij het ervaren?

lees verder (2)

5 fun­damen­tele oplos­sin­gen jeugdzorg: 4 Maak werken in de jeugdzorg aantrek­kelijk

Dát er problemen zijn in de jeugdzorg is duidelijk. Maar zijn er ook duidelijke oplossingen? LOC Waardevolle zorg vindt van wél. In deze serie geeft LOC Waardevolle zorg 5 fundamentele oplossingen voor de jeugdzorg en roept politici, beleidsmakers en jeugdzorgorganisaties op: ‘Luister naar jongeren, ouders en zorgmedewerkers en werk samen met hen!’ Deel 4: Maak werken in de jeugdzorg aantrekkelijk.

lees verder

Online Net­werkbijeen­komst cliënten­raden Jeugd

13 februari 2024

Geplaatst op 24 januari 2024 - Thema's: Dienstverlening aan cliëntenraden
Het is fijn om met cliëntenraden bij elkaar te komen om ervaringen uit te wisselen. Vier keer per jaar organiseert LOC bijeenkomsten voor cliëntenraden in de jeugdzorg. Per keer kiezen…

lees verder

5 fun­damen­tele oplos­sin­gen jeugdzorg: 3 Versterk de rechtspositie van jongeren en ouders

Dát er problemen zijn in de jeugdzorg is duidelijk. Maar zijn er ook duidelijke oplossingen? LOC Waardevolle zorg vindt van wél. In deze serie geeft LOC Waardevolle zorg 5 fundamentele oplossingen voor de jeugdzorg en roept politici, beleidsmakers en jeugdzorgorganisaties op: ‘Luister naar jongeren, ouders en zorgmedewerkers en werk samen met hen!’ Deel 3: Versterk de rechtspositie van jongeren en ouders.

lees verder

Wat deed LOC Waar­devol­le zorg in 2023?

LOC wil dat alle mensen die zorg nodig hebben een waardevol leven kunnen leiden met degenen die hen dierbaar zijn. Daar werken we hard aan! We ondersteunen en adviseren cliëntenraden in de zorg en we ondersteunen vernieuwingsbewegingen in de zorg. Ook informeren we politici, beleidsmakers en bestuurders met alle informatie en signalen die we ophalen in de medezeggenschap en de vernieuwingsbewegingen. Wat betekende dat concreet in 2023?

lees verder

5 fun­damen­tele oplos­sin­gen jeugdzorg: 2. Maak werk van (mede)zeg­genschap

Dát er problemen zijn in de jeugdzorg is duidelijk. Maar zijn er ook duidelijke oplossingen? LOC Waardevolle zorg vindt van wél. In deze serie geeft LOC Waardevolle zorg 5 fundamentele oplossingen voor de jeugdzorg en roept politici, beleidsmakers en jeugdzorgorganisaties op: ‘Luister naar jongeren, ouders en zorgmedewerkers en werk samen met hen!’ Deel 2: Maak werk van (mede)zeggenschap.

lees verder

Evaluatie Wmcz 2018: stand van zaken

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) is drie jaar geleden in werking getreden. In 2025 wordt de Wmcz 2018 landelijk geëvalueerd en aan de Tweede Kamer aangeboden. Wat zijn de effecten van de wet? En wat merken cliëntenraden daarvan in praktijk? Waar kan het beter en doeltreffender?

lees verder (2)

Vertrouwen in onzekere tijden

Het jaar 2023 is weer bijna voorbij. Marthijn Laterveer, coördinator LOC Waardevolle zorg, blikt terug en kijkt vooruit in het voorwoord van de wintereditie van LOC tijdschrift Zorg en Zeggenschap.

lees verder

Wat doet LOC Waar­devol­le zorg in 2024?

Afgelopen november mocht Nederland weer naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Een nieuw kabinet is er nog niet. Daarom zijn er weinig grote wettelijke veranderingen in de zorg in 2024. Wat er wel verandert zetten we hier op een rijtje. Ook geven we een overzicht van de activiteiten van LOC in 2024.

lees verder (2)

5 fun­damen­tele oplos­sin­gen jeugdzorg: 1. Laat kinderen zijn wie ze zijn

Dát er problemen zijn in de jeugdzorg is duidelijk. Maar zijn er ook duidelijke oplossingen? LOC Waardevolle zorg vindt van wél. In deze serie geeft LOC Waardevolle zorg 5 fundamentele oplossingen voor de jeugdzorg en roept politici, beleidsmakers en jeugdzorgorganisaties op: ‘Luister naar jongeren, ouders en zorgmedewerkers en werk samen met hen!’ Deel 1: Laat kinderen zijn wie ze zijn.

lees verder

Terugblik Landelijke dag Medezeg­genschap Jeugdzorg

Op donderdag 2 november 2023 vond de Landelijke dag Medezeggenschap Jeugdzorg plaats in Utrecht. Een dag vol inspiratie, informatie en uitwisseling, die ondanks de storm goed werd bezocht. Een terugblik.

lees verder

Week van de Medezeg­genschap in het land

Tijdens de Week van de Medezeggenschap staat het belang van (mede)zeggenschap centraal. Dat doet niet alleen LOC Waardevolle zorg middels een rijk programma van inspirerende bijeenkomsten en cursussen. Ook op locaties wordt er veel aandacht geschonken aan de Week van de Medezeggenschap. Het thema van 2023 is dan ook niet voor niets: 'Lokaal organiseren van (mede)zeggenschap'.

lees verder

Lancering Handreiking Cliëntperspec­tief bij inkoop jeugdzorg

4 oktober 2023

Geplaatst op 4 september 2023 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg, Zorginkoop
In deze sessie lanceren we een aparte pagina Zorginkoop Jeugd op de website van LOC waar alle informatie komt te staan en waar gelegenheid is voor uitwisseling. We geven een korte samenvatting van wat er zoal in de handreiking staat en gaan in gesprek met elkaar over het waarom, voor wie en wat je kan met deze handreiking. Dit is een samenwerking met de Vereniging Nederlandse gemeenten en LOC Waardevolle zorg. Laat je inspireren over het nut en de noodzaak van de aanwezigheid van cliëntenperspectief/-raden bij het inkoopproces Jeugdzorg.

lees verder

Landelijk Event Medezeg­genschap Jeugdzorg (VOL)

2 november 2023

LOC Waardevolle zorg organiseert op donderdag 2 november 2023 van 15.00 - 20.30 uur een landelijke bijeenkomst voor cliënten- en jongerenraden, bestuurders en toezichthouders. (Inloop vanaf 14.30 uur)

lees verder

“Niet over maar mét ons praten”

Ruim 1300 cliëntenraden in zorg en welzijn behartigen de belangen van mensen die zorg nodig hebben. LOC ondersteunt hen daarbij met trainingen, cursussen, adviezen, netwerkbijeenkomsten en andere diensten. In de rubriek Cliënt & Raad uit het LOC-tijdschrift Zorg & Zeggenschap vertellen cliëntenraadsleden over hun werk, onderliggende motivaties en de wederzijdse versterking met LOC. Aan het woord: Jersey Polman (18), lid van de Jongerenraad van jeugdzorgorganisatie entrea lindenhout.

lees verder

Goede voor­beel­den medezeg­genschap Jeugdzorg

LOC krijgt veel vragen naar goede voorbeelden van inspraak en medezeggenschap. Ook kennen we veel voorbeelden uit de praktijk. Om cliëntenraden en jongerenraden te ondersteunen in hun zoektocht naar dat wat werkt maakten we een serie van drie filmpjes met goede voorbeelden medezeggenschap Jeugdzorg.

lees verder (1)

Tweede Kamer wil tempo in uitvoering Her­vor­mingsagen­da Jeugdzorg

Geplaatst op 3 juli 2023 - Thema's: Belangenbehartiging, Kwaliteit jeugdzorg
Op dinsdag 27 juni debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS en minister Franc Weerwind van Justitie en Veiligheid over de Hervormingsagenda Jeugdzorg. Op 19 juni werd deze hervormingsagenda na langdurig overleg definitief vastgesteld en aangeboden aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer. In het debat met de Tweede Kamer legden de bewindspersonen legden uit wat zij voorrang geven in de Hervormingsagenda. De Tweede Kamer drong vooral aan op een goede en snelle uitvoering van de hervormingsagenda.

lees verder

LOC-tijdschrift Zorg & Zeg­genschap | “Het kan echt anders”

De voorjaarseditie van Zorg & Zeggenschap ligt vanaf vandaag bij onze leden op de mat. En is voor iedereen online te lezen. In het tijdschrift lees je verhalen van mensen uit ons netwerk. Het voorwoord over 'De verbinding zoeken' is van LOC-coördinator Marthijn Laterveer.

lees verder

“Het kan écht anders”

Tijdens de week van de Radicale vernieuwing, eind 2022, ontmoetten en inspireerden deelnemers van de verschillende vernieuwingsbewegingen elkaar. Woonzorgboerderij de Reigershoeve, waar mensen met dementie wonen, en de vooral op jongeren gerichte woonleergemeenschap Het Dagelijks Bestaan blijken veel raakvlakken te hebben. En zochten elkaar op.

lees verder

Terugblik net­werkbijeen­komst cliënten­raden jeugd

Op 6 juni kwamen cliëntenraden Jeugd en jeugdzorgaanbieders online bijeen om ervaringen uit te wisselen. Het thema was ‘Samenwerken in medezeggenschap’.

lees verder

Tranzo Zorgsalon ‘Horen, zien en zwij­gen’

Geplaatst op 4 juni 2023 - Thema's: Organiseren en vernieuwen medezeggenschap
Hoe geef je moeilijk bereikbare groepen een stem in wetenschappelijk onderzoek? Dat is het onderwerp van het Tranzo Zorgsalon ‘Horen, zien en zwijgen’ op donderdag 22 juni 2023 in Tilburg. Een van de sessies wordt verzorgd door Tina Bakker, adviseur LOC Waardevolle zorg.

lees verder

Reactie LOC Inter­net­con­sul­tatie gesloten jeugdhulp

Geplaatst op 23 mei 2023 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg, Vrijheid en veiligheid, Rechten van mensen
LOC heeft een reactie gestuurd op de internetconsultatie ‘Gesloten Jeugdhulp’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De consultatie ging over de aanvullende regels bij het ‘besluit Jeugdwet’. De…

lees verder

Online Net­werkbijeen­komst cliënten­raden Jeugd

6 juni 2023

Geplaatst op 23 mei 2023 - Thema's: Dienstverlening aan cliëntenraden
Het is fijn om met cliëntenraden bij elkaar te komen om ervaringen uit te wisselen. Vier keer per jaar organiseert LOC bijeenkomsten voor cliëntenraden in de jeugdzorg. Per keer kiezen…

lees verder

“Naar elkaar omkijken is de essen­tie”

Tijdens de Week van de Radicale vernieuwing, afgelopen november, ontmoetten en inspireerden deelnemers van de verschillende vernieuwingsbewegingen elkaar. Woonzorgboerderij de Reigershoeve, waar mensen met dementie wonen, en de op vooral jongeren gerichte woonleergemeenschap Het Dagelijks Bestaan blijken veel raakvlakken te hebben. Begin dit jaar zochten ze elkaar op.

lees verder

Zo gewoon mogelijk ondersteunen

Geplaatst op 29 april 2023 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg, Vrijheid en veiligheid
We moeten drastische keuzes maken in de zorg, omdat er niet genoeg geld en personeel zou zijn. In deze serie ‘Behoud de menselijkheid in de zorg’ onderzoeken we of dat…

lees verder (1)

“We moeten van overheid naar onder­heid”

Meer ruimte maken voor lokale zeggenschap, zodat mensen samen hun eigen oplossingen kunnen bedenken. En kunnen aangeven wat zij daarbij van collectieve voorzieningen nodig hebben. In 2023 bezoeken we plekken waar mensen lokaal invulling geven aan 'Waardevol leven'. We starten een dialoog - zonder dat het bij ‘alleen praten’ blijft - en vinden medestanders in de zoektocht naar verbinding. We beginnen bij Het 8ste Werk in Kampen: een initiatief waar mensen er voor elkaar zijn, waardoor de meeste zorg overbodig is.

lees verder

AKJ wordt per 1 maart Jeugdstem

Geplaatst op 6 februari 2023 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg
Akj wordt per 1 maart Jeugdstem. Jeugdstem is een organisatie van vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp.  Ieder kind, iedere jongere en ieder ouder/verzorger die te maken krijgt met een vorm van jeugdhulp, kan hulp van Akj (Jeugdstem) krijgen. 

lees verder

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwste vacatures

Voorzitter CCR Parttime | Flexibel
Alle vacatures

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese