jeugd

Lancering Handreiking Cliëntperspec­tief bij inkoop jeugdzorg

4 oktober 2023

Geplaatst op 4 september 2023 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg, Zorginkoop
In deze sessie lanceren we een aparte pagina Zorginkoop Jeugd op de website van LOC waar alle informatie komt te staan en waar gelegenheid is voor uitwisseling. We geven een korte samenvatting van wat er zoal in de handreiking staat en gaan in gesprek met elkaar over het waarom, voor wie en wat je kan met deze handreiking. Dit is een samenwerking met de Vereniging Nederlandse gemeenten en LOC Waardevolle zorg. Laat je inspireren over het nut en de noodzaak van de aanwezigheid van cliëntenperspectief/-raden bij het inkoopproces Jeugdzorg.

lees verder

Meetup Jeugd

3 oktober 2023

Geplaatst op 4 september 2023 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad, Kwaliteit jeugdzorg
Wat zijn de lessen die LOC heeft geleerd uit twee jaar inbedden van medezeggenschap in de jeugdzorg? Wat zien we vaak misgaan en waar zien we mogelijkheden en successen? Kom…

lees verder

Landelijk Event Medezeg­genschap Jeugdzorg

2 november 2023

LOC Waardevolle zorg organiseert op donderdag 2 november 2023 van 15.00 - 20.30 uur een landelijke bijeenkomst voor cliënten- en jongerenraden, bestuurders en toezichthouders. (Inloop vanaf 14.30 uur)

lees verder

“Niet over maar mét ons praten”

Ruim 1300 cliëntenraden in zorg en welzijn behartigen de belangen van mensen die zorg nodig hebben. LOC ondersteunt hen daarbij met trainingen, cursussen, adviezen, netwerkbijeenkomsten en andere diensten. In de rubriek Cliënt & Raad uit het LOC-tijdschrift Zorg & Zeggenschap vertellen cliëntenraadsleden over hun werk, onderliggende motivaties en de wederzijdse versterking met LOC. Aan het woord: Jersey Polman (18), lid van de Jongerenraad van jeugdzorgorganisatie entrea lindenhout.

lees verder

Goede voor­beel­den medezeg­genschap Jeugdzorg

LOC krijgt veel vragen naar goede voorbeelden van inspraak en medezeggenschap. Ook kennen we veel voorbeelden uit de praktijk. Om cliëntenraden en jongerenraden te ondersteunen in hun zoektocht naar dat wat werkt maakten we een serie van drie filmpjes met goede voorbeelden medezeggenschap Jeugdzorg.

lees verder (1)

Tweede Kamer wil tempo in uitvoering Her­vor­mingsagen­da Jeugdzorg

Geplaatst op 3 juli 2023 - Thema's: Belangenbehartiging, Kwaliteit jeugdzorg
Op dinsdag 27 juni debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS en minister Franc Weerwind van Justitie en Veiligheid over de Hervormingsagenda Jeugdzorg. Op 19 juni werd deze hervormingsagenda na langdurig overleg definitief vastgesteld en aangeboden aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer. In het debat met de Tweede Kamer legden de bewindspersonen legden uit wat zij voorrang geven in de Hervormingsagenda. De Tweede Kamer drong vooral aan op een goede en snelle uitvoering van de hervormingsagenda.

lees verder

LOC-tijdschrift Zorg & Zeg­genschap | “Het kan echt anders”

De voorjaarseditie van Zorg & Zeggenschap ligt vanaf vandaag bij onze leden op de mat. En is voor iedereen online te lezen. In het tijdschrift lees je verhalen van mensen uit ons netwerk. Het voorwoord over 'De verbinding zoeken' is van LOC-coördinator Marthijn Laterveer.

lees verder

“Het kan écht anders”

Tijdens de week van de Radicale vernieuwing, eind 2022, ontmoetten en inspireerden deelnemers van de verschillende vernieuwingsbewegingen elkaar. Woonzorgboerderij de Reigershoeve, waar mensen met dementie wonen, en de vooral op jongeren gerichte woonleergemeenschap Het Dagelijks Bestaan blijken veel raakvlakken te hebben. En zochten elkaar op.

lees verder

Terugblik net­werkbijeen­komst cliënten­raden jeugd

Op 6 juni kwamen cliëntenraden Jeugd en jeugdzorgaanbieders online bijeen om ervaringen uit te wisselen. Het thema was ‘Samenwerken in medezeggenschap’.

lees verder

Tranzo Zorgsalon ‘Horen, zien en zwij­gen’

Geplaatst op 4 juni 2023 - Thema's: Organiseren en vernieuwen medezeggenschap
Hoe geef je moeilijk bereikbare groepen een stem in wetenschappelijk onderzoek? Dat is het onderwerp van het Tranzo Zorgsalon ‘Horen, zien en zwijgen’ op donderdag 22 juni 2023 in Tilburg. Een van de sessies wordt verzorgd door Tina Bakker, adviseur LOC Waardevolle zorg.

lees verder

Reactie LOC Inter­net­con­sul­tatie gesloten jeugdhulp

Geplaatst op 23 mei 2023 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg, Vrijheid en veiligheid, Rechten van mensen
LOC heeft een reactie gestuurd op de internetconsultatie ‘Gesloten Jeugdhulp’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De consultatie ging over de aanvullende regels bij het ‘besluit Jeugdwet’. De…

lees verder

Online Net­werkbijeen­komst cliënten­raden Jeugd

6 juni 2023

Geplaatst op 23 mei 2023 - Thema's: Dienstverlening aan cliëntenraden
Het is fijn om met cliëntenraden bij elkaar te komen om ervaringen uit te wisselen. Vier keer per jaar organiseert LOC bijeenkomsten voor cliëntenraden in de jeugdzorg. Per keer kiezen…

lees verder

“Naar elkaar omkijken is de essen­tie”

Tijdens de Week van de Radicale vernieuwing, afgelopen november, ontmoetten en inspireerden deelnemers van de verschillende vernieuwingsbewegingen elkaar. Woonzorgboerderij de Reigershoeve, waar mensen met dementie wonen, en de op vooral jongeren gerichte woonleergemeenschap Het Dagelijks Bestaan blijken veel raakvlakken te hebben. Begin dit jaar zochten ze elkaar op.

lees verder

Zo gewoon mogelijk ondersteunen

Geplaatst op 29 april 2023 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg, Vrijheid en veiligheid
We moeten drastische keuzes maken in de zorg, omdat er niet genoeg geld en personeel zou zijn. In deze serie ‘Behoud de menselijkheid in de zorg’ onderzoeken we of dat…

lees verder (1)

“We moeten van overheid naar onder­heid”

Meer ruimte maken voor lokale zeggenschap, zodat mensen samen hun eigen oplossingen kunnen bedenken. En kunnen aangeven wat zij daarbij van collectieve voorzieningen nodig hebben. In 2023 bezoeken we plekken waar mensen lokaal invulling geven aan 'Waardevol leven'. We starten een dialoog - zonder dat het bij ‘alleen praten’ blijft - en vinden medestanders in de zoektocht naar verbinding. We beginnen bij Het 8ste Werk in Kampen: een initiatief waar mensen er voor elkaar zijn, waardoor de meeste zorg overbodig is.

lees verder

AKJ wordt per 1 maart Jeugdstem

Geplaatst op 6 februari 2023 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg
Akj wordt per 1 maart Jeugdstem. Jeugdstem is een organisatie van vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp.  Ieder kind, iedere jongere en ieder ouder/verzorger die te maken krijgt met een vorm van jeugdhulp, kan hulp van Akj (Jeugdstem) krijgen. 

lees verder

Bijeenkomsten

Meer

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese